top of page

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest  IMMO-Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 60-277 przy ul. Grochowskiej 28a ,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0001058677, nip 7792559866, regon 526418790.

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się :
- pisemnie na wskazany adres wyżej,
- elektronicznie wpisując : wpisując: „Kontakt w sprawie moich danych osobowych” na adres biuro@immo-medical.pl

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);

 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

 3. do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

 4. w przypadku wyrażenia zgody marketingowej dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych , w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest IMMO-Medical Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu cofnięcia zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

 • pracownikom administratora danych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie administratora,

 • podmiotom, którym administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmiotom świadczących usługi techniczne i organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych; podmiotom świadczących usługi doradcze; podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku dochodzenia przez administratora danych roszczeń lub obroną przed roszczeniami, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;

 2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody marketingowej.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy i brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy lub rozwiązanie zawartej umowy.

Natomiast podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosi Pani/Pan konsekwencji z tym związanych. Informujemy przy tym, iż przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych związane jest z przesyłaniem informacji handlowych i marketingowych – w szczególności ofert specjalnych, indywidualnych, czasowych oraz wycen, informacji o produktach, organizowanych kursach – drogą elektroniczna i telefoniczną oraz indywidualnie.

 

Informacja o plikach cookie

IMMO-Medical Sp. z o.o. informuje, że używa na niniejszej stronie internetowej technologii cookie do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Pliki cookie nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookie są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania danych osobowych. Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

IMMO-Medical Sp. z o.o. informuje, że korzysta z usług Partnerów:

 • GOOGLE Inc.

 • WIX Ltd.

W ramach usług analitycznych oprogramowanie Partnerów uruchamia w urządzeniu użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. Polityki prywatności ww. Partnerów znajdują się odpowiednio pod adresami:

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

Prezentowane na stronie produkty są wyrobami medycznymi. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją obsługi lub etykietą.

bottom of page